Gyakran ismételt kérdések

Milyen gyakorisággal szükséges elvégezni az érintésvédelmi méréseket, ellenőrző vizsgálatokat?

Érintésvédelmi mérések a következő esetekben esedékesek: minden villamos berendezés üzembe helyezését megelőzően, továbbá felújítás és minden olyan javítás esetén, amely az érintésvédelem működését lényegesen befolyásolhatja (10%-ot meghaladó átalakítás vagy bővítés esetén), valamint háromévenként a KLÉSZ hatálya alá tartozó villamos berendezések kivételével. Időszakos ellenőrző vizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni: áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel - kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenkénti ellenőrzéssel - Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981(XII.27.) IPM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenkénti szerelési ellenőrzéssel - egyéb villamos berendezésekben 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

Miért van szükség egyáltalán érintésvédelmi mérésekre, felülvizsgálatokra - ezek nélkül már nem is működik a kiépített rendszer?

Az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzését a 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet kötelezően írja elő. Több alkalommal kell ellenőrző felülvizsgálatot tartani - az üzemeltetés megkezdését megelőzően valamint bővítés, átalakítás és javítás után a szerelés befejező műveleteként is el kell végezni a szabványossági felülvizsgálatot.


Hálózati hiba észlelésekor nem teljesen mindegy, hogy ki és hogyan találja meg, illetve hárítja el a hibát?

A kiépítésben és karbantartásban is jártas szakemberek hálózati struktúrákban, egymásra épülő rendszerekben gondolkodnak, így viszonylag gyorsan képet tudnak alkotni egy teljes hálózatról, ezáltal azok hibáinak lehetséges okairól is. Ráadásul az egyes hibák visszavezethetők olyan kiváltó okokra, melyek egy egyszeri és csak a közvetlen hibára koncentráló helyreállítás során nem is jelentkeznek. Ezzel pedig bizonyos nem-megfelelősségek, mélyebb kiváltó okok nem kerülnek felszínre, így magukra az eredendő hibákra sokszor fény sem derül.


Miért kell egy jól működő rendszert karbantartani?

Egy összetett, inhomogén, akár különböző alrendszerek összekapcsolásával létrehozott rendszer megfelelő teljesítménye és rendelkezésre állása csak akkor tekinthető 100 százalékosan biztosítottnak, ha egyes összetevőit külön-külön is és annak egészét is rendszeresen gondozzák, fejlesztik.


Miért kellene most hálózati tartalékokban, bővíthetőségben gondolkodnom? Teljesítse a kiépítendő hálózat a jelenlegi elvárásokat és kész...

Lehet, hogy most nem is gondol arra, hogy a jövőben milyen egyéb gyenge-, vagy erősáramú eszközöket, funkciókat, szolgáltatásokat szeretne használni saját ingatlanjában, vállalkozásánál. Mint sok más területen, a villanyszerelés, hálózatépítés esetében is kifizetődő a hosszútávú gondolkodás. Egy kiépített hálózat későbbi bővítése ugyanis tetemes plusz költséggel, és persze rombolással járhat. Ezért is elengedhetetlen egy hálózat alapos megtervezése, és az esetlegesen kilátásban lévő, vagy közép-, hosszútávon tervezett jövőbeli igények átgondolása és megfogalmazása a jelenlegi elvárások mellett.


Hálózatépítés kapcsán már vannak bejáratott embereim a különböző munkákra, akiktől szinte biztos, hogy a legjobb árakat fogom kapni. Akkor miért bízzak mindent egy cégre?

Érdemes olyan partnert megbízni, aki komplett megoldásokban gondolkodik (tervezés, létesítés, átadás), s aki valamennyi munkafolyamatot maga el tudja végezni. Kiemelten fontos, hogy a megbízott partner a munkáit az országos típustervekhez, technológiákhoz, valamint az érvényben lévő hazai és nemzetközi szabványelőírásokhoz igazodva készítse el. Ennek híján ugyanis nincs értelme hozzáértő, szakmailag elfogadható kivitelezésről beszélni. Ráadásul ha a különböző munkafázisok egy kézben összpontosulnak, illetve egy partneren keresztül valósulnak meg, akkor minden átláthatóbbá válik, nem lesznek felesleges kérdések a különböző területek között, s a kiépített rendszer egésze is sokkal átgondoltabb lesz, hiszen az elejétől a végéig egy csapat dolgozik rajta, akinek érdeke, hogy a megbízás elején lefektetett szempontok az átadás időpontjára a megfelelő helyen meg is valósuljanak.


Miért olyan fontos az, hogy az elektromos hálózatomat kivel építtetem ki? Mindenki ugyanazt és ugyanúgy csinálja, vagy nem?

Az elektromos hálózatok, gyenge- és erősáramú rendszerek megfelelő méretezése, kialakítása, üzembiztos működése minden intézménynél és vállalkozásnál kiemelt fontossággal bír, hiszen ezek biztosítják a cégek napi folyamatos működésének alapjait. Pont ezért fontos, hogy olyan megbízható, hálózati struktúrákban gondolkodó, átgondoltan tervező szakember csapatra bízza a munkát, aki megfelelő tapasztalattal, körültekintéssel és felelősséggel képes kivitelezni a feladatot.